Kontakt
Vy från alpackahage

Vy från Alpackornas hage

Liisa i garn form

Tulo´s Prince of Darkness

Kontakt:

Tulo´s Åsne & Alpacka farm

Djuckerövägen 8

612 73 Ljusfallshammar

tulo@tulosfarm.se

Telefon: 0733 100 736

Bankgiro 570-8292