Ironman

Tulos Ironman

2017-07-06

far: Nybo TransAm

mor: Toresäters Ester

 

2018 fjärdje pris i grå klass

 

Ulltest 2018 MFD 19,1 SD 5,5 CV 28,7 FGT 4,0